22 April 2017

Quran translated in Albanian - Kur'ani i përkthyer në shqip [PDF]